Hieronder een overzicht van onze referenties.

Deze klanten maken gebruik van onze oplossingen en diensten. Als expert op het gebied van spraakverwerking kunnen we met onze ervaringen altijd een passende oplossing bouwen voor de verschillende klanten uit diverse branches.

Ard Korevaar Persnonenschade

Ard Korevaar Personenschade - De letselschade experts die die echt het verschil durven maken.

Al vanuit het vorige kantoor maakte Ard Korevaar gebruik van onze diensten en oplossingen. Met de oprichting van zijn nieuwe kantoor was het dan ook een logische stap om direct weer gebruik te maken van de Dragon Professional spraakherkenning voor het schrijven van e-mail en stukken. Ook in combinatie met I-Letsel biedt Dragon de mogelijk heid om snel en eenvoudig notities vast te leggen.

Cordaet Personenschade

Cordaet Personenschade is een landelijk opererend expertisebureau en actief op het gebied van aansprakelijkheidsonderzoek, het regelen van letsel- en overlijdensschaden alsook het vervaardigen van actuariële berekeningen.
Cordaet werkt uitsluitend in opdracht van verzekeringsmaatschappijen, assurantiemakelaars, bedrijven en overheidsinstellingen.

Binnen deze organisatie wordt al jaren gebruik gemaakt van digitaal dicteren middels de Philips Digital Pocket Memo en inmiddels wordt er ook gebruik gemaakt van de Philips VoiceRecorder App voor de IPhone. Zodoende kunnen de experts van Cordaet nog eenvoudiger de dictaten naar kantoor verzenden voor verdere verwerking.

Ook het gebruik van de Dragon Professional spraakherkenning wordt door diverse experts ingezet als tool voor het schrijven van e-mail en rapportage zonder tussenkomst van een typiste.Adee

Adee is een onafhankelijk bureau met een team van ervaren arbeidsdeskundigen. De experts adviseren en ondersteunen verzekeraars, rechtsbijstandverleners en werkgevers op het gebied van schadebeperking, verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheidsbeoordeling. 

Daarbij maken een aantal experts gebruik van de Dragon Professional spraakherkenning.

Injuriam Expertise

Injuriam Expertise bestaat uit experts op het gebied van letselschade. De betekenis van het Latijnse woord “injuriam” is letsel, als lijdend voorwerp gezien. Injuriam Expertise is een onafhankelijk, landelijk opererend expertisebureau voor onder andere het regelen van letsel- en overlijdensschade, affectieschade, het doen van toedrachtsonderzoeken en aansprakelijkheidsbeoordelingen.

Bij de oprichting van het kantoor is direct gekozen voor de SpeechLive Cloud oplossing van Philips voor het eenvoudig centraliseren van de dictaten workflow. De experts kunnen onderweg dicteren en direct de dictaten versturen.

De experts maken ook gebruik van de Dragon Professional spraakherkenning voor het schrijven van e-mail en stukken, maar ook is deze gekoppeld aan het SpeechLive account om de op locatie gemaakte dictaten uit te werken in tekst.

Nederlof & Partner

Nederlof & Partner expertise- en taxatiebureau, een onafhankelijk en service gericht expertise- en taxatiebureau in Nederland. Diverse professionals staan 24/7 klaar om maatgerichte oplossingen te geven voor alle denkbare schades. Een hoog kennisniveau en geavanceerde technologie zorgen voor professionaliteit van de organisatie. Direct en accuraat handelen is één van onze kenmerken. Nederlof & Partner voor een expertise, taxatie, contra-expertise of inspectie waarin informatie, feiten en advies duidelijk en weloverwogen worden opgenomen.

Voor het vastleggen van de rapportage's wordt gebruik gemaakt van de Philips Voice Recorder App. Dictaten worden eenvoudig naar kantoor verzonden waar het secretariaat met behulp van SpeechExec Pro de transcriptie verzorgd.

GRM-Expertises

GRM-Expertises is een onafhankelijk, landelijk werkend expertisebureau voor onder andere toedrachtonderzoek en aansprakelijkheidsbeoordeling, het regelen van letsel- en overlijdensschaden en mediation.

Binnen het kantoor wordt gebruikt gemaakt van de Philips SpeechExec Enterprise software in combinatie met de Philips DPM 8200 recorders. Door deze setting kunnen de experts op kantoor, maar ook thuis eenvoudig de rapportage's aan het secretariaat aanbieden.

Ook is de koppeling met de Dragon Professional spraakherkenning gemaakt om nog efficiënter te kunnen werken.

Tijbout

Expertise- en Schaderegelingsbureau Tijbout werkt vanuit twee vestigingen, in Zaandam en Almere. Service en persoonlijke benadering hebben zij hoog in het vaandel staan. En zijn werkzaam in heel Nederland.
De 10 letselschadespecialisten worden ondersteund door een secretariaat.

Juist daarom is een snel een overzichtelijk dicteersysteem een must voor dit kantoor. Na een pilot is gekozen voor SpeechExec Enterprise van Philips. In combinatie met de Digital Pocket Memo een perfecte oplossing voor de experts van dit kantoor.

Genas

GENAS is een zelfstandig en onafhankelijk medisch adviesbureau, dat zich bezig houdt met medische advisering in de breedste zin des woords.

De aan GENAS verbonden medisch adviseurs zijn allen arts/specialist met ervaring als praktiserend medicus.

De medisch adviseurs van GENAS maken al weer een aantal jaar gebruik van Philips SpeechExec Enterprise in combinatie met Digital Pocket Memo's.

Gezien de wensen van de gebruikers voor wat betreft de mogelijkheden van de Pocket Memo is er recent gekozen voor de implementatie van ook de Philips SpeechAir. Encryptie en het eenvoudig kunnen meegeven van kenmerken aan een dictaat waren daarbij doorslaggevend voor de keuze van de SpeechAir.

Letselschade.com

Letselschade.com is gespecialiseerd in letselschade en één van de grootste onafhankelijke letselschadebureaus in Nederland. Wij werken uitsluitend voor slachtoffers of hun nabestaanden.

Het kantoor maakte gebruik van een dicteersysteem met spraakherkenning maar was daar niet helemaal tevreden over en was met name op zoek naar directe spraakherkenning voor het dicteren van e-mail en rapportage.

Na een korte pilot met SpeechExec van Philips gecombineerd met Dragon Professional spraakherkenning is gekozen voor deze complete oplossing.

De experts kunnen zelf gebruik maken van spraakherkenning voor het schrijven van e-mail en stukken, of dicteren in de Philips Pocket Memo en deze via de workflow met spraakherkenning versturen naar het secretariaat.

Hofmans Letselschade

Hofmans Letselschade is een ervaren letselschadebureau voor slachtoffers van alle soorten letselschades. Wij helpen u bij het het verhalen van uw schade. Het inschakelen van de hulp van Hofmans Letselschade kost u niets.

Dit kantoor maakt al lange tijd gebruik van de producten en diensten van Kanteff Speech Processing. Zo wordt voor de dictaten workflow gebruik gemaakt van de Philips SpeechExec software in combinatie met de Digital Pocket Memo.

Eelsing

Eelsing Expertises & Taxaties is een dynamisch bedrijf met ervaren experts op het gebied van technische inspecties.

De experts reizen over de hele wereld voor het maken van de nodige rapportage's en taxaties.

Bij dat werk moet je blindelings kunnen vertrouwen op je hard- en software. De keuze voor de Philips Digital Pocket Memo was dan ook snel gemaakt.

Eerst in combinatie met DictaNet en later is de overstap naar ook de Philips SpeechExec software gemaakt.

Dictaten worden vanuit de hele wereld naar het kantoor in IJmuiden verstuurd waar deze tot de nodige rapportage wordt verwerkt door het secretariaat.