Onmiddellijke hulp!

Gewoon downloaden, dubbelklikken en het opgegeven ID en wachtwoord aan ons doorgeven!

Gebruikerscondities Kanteff Remote Support

Door gebruik te maken van onze Remote Support accepteert u een sessie waarbij een medewerker van Kanteff Speech Processing op afstand gedeeltelijke of volledige controle over uw pc zal hebben.

De programmatuur waarmee deze Kanteff Speech Processing Remote Support Sessie opgestart kan worden, is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat deze programmatuur niet functioneert zoals beoogd, om welke reden dan ook. Hierbij kan niet worden uitgesloten dat schade ontstaat aan bijvoorbeeld programmatuur of data op uw pc. Kanteff Speech Processing is niet aansprakelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook, die voortvloeit of verband houdt met het gebruik van deze Remote Support dienst.

Als u op enige wijze onzeker bent over de identiteit of de technische kunde van de support medewerker die de Kanteff Speech Processing Remote Support Sessie gaat opstarten, dan wel over de programmatuur zelf, maak dan géén verbinding. Het is in de meeste gevallen ook mogelijk dat er, op een nader te bepalen moment, een medewerker van Kanteff Speech Processing bij u langskomt.